Yangın Algılama Sistemlerinin Bakımları

Yangın algılama sistemlerinin  sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için belirli aralıklarla test, kontrol ve bakımlarının yapılmasının yasal  zorunluluğu vardır.Bakım yapılmaması durumunda oluşacak olumsuzluklardan işletmeci kuruluş ve yöneticileri doğrudan sorumludur.

 

Bu durum Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik 2007 MADDE 84’de ve Yangın Alarm sistemlerinde planlama, tasarım, tesisat, işletmeye alma, kullanım ve bakım durumlarını tarif eden EN 54-14’de açıkça ifade edilmiştir.

 

İşletmelerde genel olarak yangın algılama sisteminin ilk kurulumundan sonraki işletme süreçlerindeki problemler .

1. Yeterli eğitimi almış işletme personelinin bulunmaması 

2. Eğitimlerin düzenli olarak yapılmaması 

3. Uygulamalı eğitim ve tatbikatların tekrarlanmaması 

4. Sistemin düzenli bakımlarının yapılmaması 

5. Arızalara müdahale edilmemesi 

Tüm bunlar sonucunda '' Yangın alarm paneli ötüyor ''  şeklinde bir arıza bilgisi ile servise ulaşılır. 

 

Yangın alarm paneli üzerinde görüntülebilir detaylar 

Elektrik kesildi . 

Akü arızalı

Dedektör söküldü.

Dedektör söküldü takıldı

Dedektör kirli

Kablo Hattı  kopuk 

Kablo hattı kısa devre 

Tüm bunlar panel üzerindeki ekrandan görülebildiği gibi sesli olarak panel üzerinden uyarılır. '' Hata uyarısı ''

 

Binadaki sirenler yangın dedektörlerinin algılaması veya butona basılması ile aktif olur. 

'' Alarm uyarısı ''

Ortamdaki duman temizlenmesi 

Butonun kırılan camının yenilenmesi  sonrasında panel üzerinde susturulur. 

 

Düzeltici ve önleyici bakım onarım hizmetleri

İşletmenize ciddi çalışma ve maliyetlerle kurulmuş Yangın algılama , ihbar  ve alarm  sistemlerinin uzun yıllar boyunca efektif kullanılması  yatırımlarınızın atıl hale gelmemesi  amacıyla platin teknoloji teknik servis grubu periyodik olarak sistemlerinizin kontrollerin sağlamakta bu sayede olası arızalar önlenmektedir.

Platin teknolojinin tecrübeli teknik ekibi  tarafından İşletmenize özel ihtiyaçlar , yönetmelik ve uluslararası standartlara uygun hazırlanmış  Planlı ve dökümante edilmiş bir bakım kontrol sistemi planlanmaktadır.

Platin teknoloji tarafından verilen hizmetler sayesinde

– Makina & ekipmanın düzenli/iyi çalışır durumda olduğunu,

 –Mühendislik kontrollerinin yapılmış olduğunu,

– Önleyici bakım sırasında bulunan uygunsuzlukların zamanında çözüldüğünü

 

- Gerektiği anda kullanılabilir ve tam kapasite hazır olduğu ; güvence altına alır. 

 

 Sorumluluk

Binanın tesis edilmiş sistemi barındıran bölümünün kontrolünü elinde tutan kişi aşağıdaki işlemlerin yapılmasından sorumlu olacak bir veya daha fazla sayıda kişiyi tayin etmelidir:

a) Sistemin bu kılavuzun tavsiyelerine ve varsa onay kuruluşunun şartlarına uygunluğunun başlangıçta sağlanması ve daha sonra sürdürülmesi,

b) Sistemden kaynaklanan çeşitli alarmlar, ikazlar ve diğer olaylar için işlemlerin belirlenmesi,

c) Binada bulunanların eğitilmesi,

d) Sistemin iyi çalışma durumunda tutulması,

e) Bütün dedektörlerin etrafında ve altında en az 0,5 m açıklık bulundurulması,

f) Yangın sistemi ürünlerine, dedektörlere erişimi engelleyecek engellerin bulundurulmaması,

g) Alarm butonlarına erişimin engellenmemesi,

h) Dedektörlerin kesme, kaynak yapma, testere ile kesme, sigara içme, ısıtma, yemek pişirme, egzoz dumanı çıkarma gibi şeylerle harekete geçmesini önlemek için yeterli tedbirleri almak suretiyle yanlış alarmların önlenmesi,

i) Binanın kullanımında veya konfigürasyonunda büyük değişiklikler olması hâlinde sistemin uygun şekilde tadil edilmesi,

j) Bir sistem kütüğünün tutulması ve sistemden kaynaklanan veya sistemi etkileyen bütün olayların bu kütüğe kaydedilmesi,

k) Bakımın uygun aralıklarla yapılmasının sağlanması,

I) Arıza, yangın veya sistemi olumsuz yönde etkileyebilecek diğer olaylardan sonra sistemin uygun şekilde bakımdan geçirilmesinin sağlanması.

 

Bakım

Sistemin doğru çalışmaya devamının sağlanması için sistem düzenli olarak muayene edilmeli ve bakımdan geçirilmelidir. Sistem tamamlandıktan sonra içinde insan bulunup bulunmamasına bakılmaksızın bu iş için gereken düzen derhal kurulmalıdır.

Genel olarak muayene, servis ve tamir için kullanıcı ve/veya tesis sahibi ile imalatçı, tedarikçi veya diğer yeterli kuruluşlar arasında bir düzenleme yapılmalıdır. Bu düzenlemede tesislere giriş için irtibat kurma metodu ve bir arızadan sonra teçhizatın yeniden işletmeye verilmesi gereken süre belirtilmelidir. Servis kuruluşunun adı ve telefon numarası kontrol ve gösterge teçhizatında göze çarpar şekilde gösterilmelidir.

 

 Günlük kontrol

Kullanıcı ve/veya tesis sahibi her çalışma günü aşağıdakilerin kontrol edilmesini sağlamalıdır:

1) Panelin sükunet halini gösterdiği veya sükunet hâlinden sapmaların sistem kütüğüne kaydedildiği ve gereken durumlarda servis kuruluşuna haber verildiği,

2) önceki çalışma gününden sonra kaydedilen alarmlara gereken işlemlerin yapıldığı,

3) Devre dışı bırakma, deney veya susturma durumları olmuşsa sistemin tekrar normale döndürüldüğü.

Gözlemlenen arızalar sistem kütüğüne kaydedilmeli ve mümkün olan en kısa sürede düzeltici faaliyet yapılmalıdır.

 

 Üç aylık kontrol

Kullanıcı ve/veya tesis sahibi en az üç ayda bir aşağıdakilerin kontrol edilmesini sağlamalıdır:

Belirtilen çalışmalar Yetkili servis  Platin Teknoloji personeli tarafından Kullanıcının ilgili personeli ile birlikte yapılacaktır.

1) Sistem kütüğündeki bütün kayıtların kontrol edilmesi ve sistemi doğru çalışma durumuna getirmek için gereken işlemlerin yapılması,

2) Her bölgede yazılım ile bağlı cihazların % 100 ünün kontrolü  ve sahada  fiziksel olarak  % 25 dedektörün ve bir alarm butonunun çalıştırılması, kontrol ve gösterge teçhizatının doğru sinyali alma ve gösterme, alarmı çalıştırma ve diğer ikazları ve yardımcı cihazları harekete geçirme durumunun kontrol edilmesi. 

3) Kontrol ve gösterge teçhizatının arıza izleme fonksiyonlarının kontrol edilmesi,

4) Kontrol ve gösterge teçhizatının kapı tutma ve kapı açma fonksiyonunun kontrol edilmesi,

5) izin verilen hallerde itfaiye ve insanlı uzak merkez bağlantı hatlarının çalıştırılması,

6) Montajcı, tedarikçi ve imalatçı tarafından belirtilen bütün diğer kontrollerin ve testlerin yapılması,

7) Alarm butonlarının, dedektörlerin ve ses cihazlarının yerleşim şartlarını etkileyebilecek yapısal değişikliklerin ve bina kullanımındaki değişikliklerin olup olmadığının sorulması, varsa  muayenenin yapılması.

Gözlemlenen arızalar sistem kütüğüne kaydedilmeli ve mümkün olan en kısa sürede düzeltici faaliyet yapılmalıdır.

 

YANGIN PANELİ KULLANIMI HAKKINDA GENEL BİLGİ  

Herhangi bir yangın ihbarı geldiğinde panel tarafından operatöre bildirildiğinde operatörün yapması gerekenler.

1. Panelin ekranından yangın ihbarı gelen bölgenin neresi olduğunu okumak ve sirenleri susturmak için ACCEPT (ONAY) tuşuna veya SILENCE ALARMS (ALARMLARI SUSTUR) tuşuna basmak. Daha sonra ihbar gelen bölgede gerçekte bir yangın durumu olup olmadığını anlamak için gidip kontrol etmek  veya telli yada telsiz iletişimle ihbar gelen yerin kontrolünü yaptırmak.

2. Eğer gerçekte yangın durumu söz konusu değilse panelin reset tuşuna basarak, paneli sıfırlamak.

3. Eğer gelen yangın ihbarı doğru ise binanın boşaltılmasını sağlamak için SOUND ALARMS tuşuna basılır.

4. Eğer ACCEPT tuşuna basıldığında panel bir şifre istiyorsa şifre olarak **** girilip, daha sonra Enter tuşuna basılmalıdır.

 

SOUND ALARMS 

ALARM VERME TUŞU - Sirenlerin çalmasını sağlamaktadır.

 

SILENCE ALARMS

ALARMLARI SUSTUR TUŞU - Sirenlerin susturulmasını sağlamaktadır.

 

ACCEPT

ONAY TUŞU - Alarm veya hata durumunun onaylanarak panelin buzzerının geçici olarak susturulmasını sağlar.

 

RESET

SIFIRLAMA TUŞU - Panelin alarm veya hata mesajından sonra sıfırlanmasını sağlar.

 

Yangın algılama sistemine ait herhangi bir ekipmanın dedektörün butonun  yerinden sökülmesi , kablolarının kesilmesi , devre dışı bırakılması , üzerinin kapatılması , bakımlarının yaptırılmaması yasal olarak suç oluşturacaktır. 

'' Duman dedektörü nasıl iptal edilir ''  asla iptal  edilmemeli !!